Makkelijk en leerzaam
Alleen e-learning

Je BHV diploma halen wanneer het je zelf uitkomt. Helemaal online je BHV certificaat halen.

Is BHV verplicht?

In de ARBO wet is aangegeven dat ieder bedrijf verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Ook moet een werkgever de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers bevorderen. Maar als er dan toch een ongeval of calamiteit is een een werkgever er ook voor verantwoordelijk dat er adequaat hulp wordt verleend.

Hoeveel BHV-ers moeten er zijn?

In de ARBO wet staat niet hoeveel BHV-ers er moeten zijn. De regels is wel dat er altijd een BHV-er aanwezig is. Het aantal BHV-ers is afhankelijk van de risico's in een bedrijf en dit wordt beschreven in de Risico inventarisatie en Evaluatie (Ri&E). Werken u medewerkers buiten het bedrijf en zijn dit geen BHV-ers dan kunt u ook met uw opdrachtgever afstemmen dat zij gebruiken maken van de BHV organisatie van de opdrachtgever. Dit moet wel comminuceren met zowel de opdrachtgever als uw medewerkers.

Welke cursus moet een BHV-er volgen?

Als uw medewerker BHV-er wil worden moet hij de BHV opleiding volgen. Met deze basis cursus leert uw medewerker met onze online cursus alles over de taken van een BHV-er. Ook leert hij hoe hij moet omgaan met letsels, diverse ziektebeelden, reanimeren en de AED en een brand. Jaarlijks kan uw medewerker daarna de BHV herhaling volgen zodat zijn of haar kennis up to dat blijft.

Is een theoretische cursus voldoende?

In de ARBO-wet zijn geen eisen en normen vastgelegd. Het is dat u zich realiseerd dat in een omgeving met veel risico's de eisen aan een BHV-er hoger zijn. Raadpleeg dus altijd uw Risico inventarisatie en evaluatie of deze cursus voldoende is voor uw organisatie.